Beursnotering Nxchange

Na een voorbereiding van enkele jaren heeft het bestuur van WelMac BV besloten een deel van haar aandelen te certificeren en te noteren aan de Amsterdamse beurs genaamd Nxchange. Met deze notering geeft WelMac u als particulier, de mogelijkheid om deel te nemen aan de groei van haar hele onderneming welke normaal slechts is weggelegd voor grotere (institutionele) investeerders en banken. U investeert direct in een onderneming die niet alleen in waarde en omvang zal toenemen, maar ook bijdraagt aan het behouden en herstellen van de natuur, het verschaffen van van werk en het opleiden en versterken van de positie van de lokale bevolking, maar ook het voortouw neemt in de verduurzaming van de Zuid Afrikaanse macadamiaindustrie. Middels de beursnotering biedt WelMac u tevens een dagelijkse verhandelbaarheid van de certificaten aan.

Zeker investeren in onzekere tijden

In het afgelopen jaar hebben we als WelMac ondervonden dat er zonder meer vraag was naar tastbare en minder trendmatige investeringsmogelijkheden, waardoor onze vorige financieringsronde van €2.696.390 in een periode van 7 maanden gevuld was. Daarnaast hebben in voorgaande (financiële) crises beleggingen in agricultuur veelal goed stand gehouden. We zien immers dat men altijd de behoefte blijft houden naar gezonde, op een verantwoorde wijze geproduceerde voeding.

WelMac heeft een duidelijk plan voor de toekomst, waarbij tastbare groei en waarde worden gecreëerd binnen de onderneming. Meer beplante hectares betekent immers meer noten, wat voor meer opbrengst zorgt en meer verwerkingscapaciteit betekent minder kosten en dus meer opbrengst binnen de onderneming. Zo zijn er nog veel meer mogelijkheden voor WelMac om haar positie binnen de markt te verbeteren en haar productie te vergroten. We zien hiervoor ook mogelijkheden binnen de Europese grenzen, wat zal zorgen voor een spreiding van geografische en politieke risico's.

Duurzaamheid

WelMac jaagt vanuit haar eigen kracht de ontwikkeling naar meer duurzame macadamia productie aan in Zuid Afrika. Met initiatieven als 'cover crops', composteren, introductie van natuurlijke vijanden in plaats van het gebruik van chemicaliën en nog vele anderen, laten we zien dat duurzamer opereren gepaard kan gaan met toename in volume en kwaliteit. We kijken er naar uit om deze initiatieven verder uit te rollen in de toekomst, daar de eerste resultaten ons sterken in onze overtuigingen.

Partners

In de loop der jaren heeft Welmac enkele strategische partnerships aangegaan. Allereerst is Intersnack BV, Europa’s grootste distributeur van noten en snacks, middels een beleggings fonds als aandeelhouder toegetreden tot WelMac BV. In 2019 heeft de Nederlandse overheid middels haar investeringsfonds DGGF, dat er met name op gericht is om het Nederlandse MKB in het buitenland te ondersteunen, een aanzienlijk gedeelte van het groei kapitaal verstrekt in de vorm van een subsidie lening. Van beide organisaties treft u hier een testimonial aan.

Groei mee met WelMac

Doordat u middels het investeren in certificaten van aandelen van Welmac BV deelneemt in de moedermaatschappij, deelt u mee in de groei van alle onderliggende ondernemingen. Alle groei binnen de groep wordt weerspiegeld in de waarde van de certificaten. U kunt al instappen op 1 certificaat ter waarde van €490,-, WelMac beoogt met deze uitgifte een totaal van €2.298.100 op te halen om haar positie te verstevigen en verdere uitbreidingen binnen de groep te financieren.

I am interested, please call me.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Company Insights

The WelMac family

With a special thanks to Legacy Films, we invite you to watch a short documentary on WelMac. We are proud to be able to show our farm in Limpopo with this incredible footage, whilst giving everyone a chance to meet the team and share the passion we have for our company.

The prices of macadamias are high but might drop in the future, WelMac's coverage of the entire value chain will mitigate the effects of price fluctuation